Generalforsamling og medlemskab af foreningen S/I Ry Biograf

Generalforsamling 2021 afholdes tirsdag d. 21. september kl. 19:30 på Hotel Ry. Alle er velkomne og medlemmer har stemmeret. Dagsorden i følge vedtægter. Eventuelle forslag skal være formanden (mail@rybiograf.dk) i hænde senest 2 uger før (senest 7/9 2021). 

Medlemskab

Vis din interesse for, at der faktisk findes en biograf i Ry, ved at melde dig ind i foreningen. Det koster kr. 140,- at være medlem af Ry Biograf og medlemskabet er personligt. Send en mail (mail@rybiograf.dk) eller kig forbi (åbent dagligt mellem 9:00 og 15:00), hvis du ønsker medlemskab. 

Bliv Aktivt Medlem også kaldet "frivillig" i byens biograf

Siden 1986 har en flok entusiaster drevet biograf i den mere end 100 år gamle biografbygning. 

Vi har ofte venteliste til at blive operatør og/eller billetsælger; men vi samler på gode folk, så sig endelig til, hvis det er noget for dig. En frivilligvagt tager omkring 3 timer og alle passer en vagt hver 14. dag. Vi er  90 frivillige i Foreningen Ry Biograf.